• Lid worden

  Wil je lid worden? Vul dan het online inschrijvingsformulier hieronder in en schrijf het correcte bedrag over op rekening nummer van Hockey Club Maasmechelen (HCMM) op BE74 0017 2068 3707 . Vanaf dat moment ben je verzekerd en kan je meespelen met je team. U krijgt per mail een betalingsbevestiging toegestuurd.

  Heb je een UiTPAS, geef dan ook je nummer in voor een verhoogde tegemoetkoming. (KLIK hier voor meer info)

  BELANGRIJKE INFORMATIE EN VOORWAARDEN LEDENBIJDRAGE:
  1. Door het indienen van dit inschrijvingsformulier is de inschrijving definitief. Aan de hand hiervan wordt de factuur gemaakt en naar u toegestuurd. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw bijdrage te betalen. Uw lidmaatschap wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd.
  2. Indien de vervaldatum van de factuur niet wordt gerespecteerd annuleren wij de inschrijving
  3. Een inschrijvingsformulier van een minderjarige welke niet is ondertekend door één van de ouders wordt niet aanvaard.
  4. De actuele lidgelden kan u HIER raadplegen
  5. Het lidgeld omvat een bijdrage voor de Koninklijke Belgische Hockey Bond, verzekering, kosten voor trainingen en veldcompetitie, deelname in de (onderhouds-)kosten, nutsvoorzieningen en investeringen voor de ter beschikking gestelde infrastructuur en materialen. Niet inbegrepen in het lidmaatschap zijn de eigen benodigde sportuitrusting of bijdragen voor tornooien e.a..
  6. Gezinnen waarvan meerdere spelers lid zijn van HCMM krijgen een korting. Let wel! Deze gezinskorting wordt toegepast op het totaal te betalen bedrag van de factuur en geldt alleen voor “spelende” leden.

  • Voor 2 spelende leden -5%
  • voor 3 of meer spelende leden -10 %

  7. Als je lid wordt bij de club tussen 1 januari en 1 mei zal de helft van het lidgeld in rekening gebracht worden.
  8. Leden die het volgende seizoen niet meer wensen te hockeyen en/of onze vereniging willen verlaten dienen dit schriftelijk of per mail aan de penningmeester (penningmeester@hcmm.be) door te geven, en dit voor 30 juni. Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen of wegens schorsing zal er nooit een terugbetaling zijn van het lidgeld.
  Bij een opzegging na 30 juni blijf je het bedrag verschuldigd voor het volgende seizoen voor Bonds- en administratiekosten. De opzegging wordt per mail bevestigd en is pas daarmee definitief.
  Heeft u geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat op secretaris@hcmm.be
  9. Mededelingen aan coach, trainer of kapitein, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn nooit een officiële opzegging!
  10. Door je aan te sluiten bij onze Vereniging, verklaar je akkoord te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn elektronisch op te vragen via secretaris@hcmm.be . De vermelde gegevens worden gebruikt voor inschrijving in de administratie van Hockey Club Maasmechelen vzw (HCMM vzw).
  Door het inschrijvingsformulier in te vullen en door te sturen, verklaart u ook kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van de club inzake verwerking van de persoonsgegevens door VZW Hockey Club Maasmechelen (HCMM) U kan de privacyverklaring HIER nalezen.
  11. Indien de spelers limiet van een team bereikt is, kunnen nieuwe leden pas in een volgende seizoenshelft wedstrijden spelen. De hockey seizoenshelfften zijn: september-november & februari-mei.

  Mocht u vragen hebben over de factuur of de betalingswijze van het lidgeld dan vragen wij u om
  contact op te nemen met de penningmeester van HCMM via penningmeester@hcmm.be

 • Bij HCMM maken we regelmatig foto’s en video’s. Uzelf of uw kind(eren) kan (kunnen) op deze beelden te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beelden waardoor deelnemers schade kunnen ondervinden. Door lid te worden geeft u Hockey Club Maasmechelen toestemming voor het gebruik van deze media.

  Heeft u een UitPas Maasland, een vriend(in) bij HCMM of andere opmerkingen, dan kan u dat invullen in het vak "opmerkingen"