• Op HCMM proberen we, samen met vrijwilligers, gezellige activiteiten voor u en uw kinderen te organiseren, waarbij iedereen elkaar beter kan leren kennen. Dit houdt voor u in dat als u besluit om uw kind in te schrijven bij HCMM, tevens uw hele familie welkom is.

  Hockey is een teamsport, waarin samenspelen, teamspirit en sportiviteit bovenaan staan.
  Hockey spelen kun je niet alleen, het is een ploegsport.

  Om alles in goede banen te leiden zijn er een aantal afspraken met spelers, trainers, coaches, ouders en supporters opgesteld.
  Dit huishoudelijk reglement kan u hier raadplegen:

  huishoudelijk regelement

 • Afspraken ouders

  Op HCMM proberen we, samen met vrijwilligers gezellige activiteiten voor u en uw kinderen te organiseren, waarbij iedereen elkaar beter kan leren kennen. Dit houdt voor u in dat als u besluit om uw kind in te schrijven bij HCMM, tevens uw hele familie welkom is.

   Hockey is een teamsport, waarin samenspelen, teamspirit en sportiviteit bovenaan staan.

   Maximale aanwezigheid, teamgeest, discipline, inzet voor het team zowel op trainingen als tijdens de wedstrijden en het nakomen van gemaakte afspraken zijn dan ook heel belangrijk! 

  • Motiveer je kind om zich in te spannen en zijn best te doen op trainingen en in de wedstrijden.
  • Moedig je kind aan om stipt en beleefd te zijn en respect te hebben voor trainers, coaches, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, afgevaardigden en de infrastructuur.
  • Toon interesse in waar je kind mee bezig is en ga zoveel mogelijk naar de uit- en thuiswedstrijden.
  • Verwittig de trainer tijdig over afwezigheid en geplande vakantieperiodes zodat er steeds voldoende spelers op trainingen en wedstrijden aanwezig zijn. De studie heeft altijd voorrang op de hockey. Indien een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, dient dit eveneens gemeld te worden, maar zal hier steeds begrip voor getoond worden.
  • Tijdens de trainingen is HCMM verantwoordelijk voor de opvang van de spelers vanaf 15 minuten voor aanvang van de training tot 15 minuten na de training. Kom je kind aan de kleedkamers of veld afzetten en ophalen. En kijk af en toe eens waar je kind op training mee bezig is. Bij de thuiswedstrijden geldt dat vanaf het aanwezigheidsmoment 30 minuten voor een thuiswedstrijd tot 15 minuten na de wedstrijd. Bij uitwedstrijden vanaf vertrek tot terugkomst. Maak over het afhalen van de speler duidelijke afspraken met de coaches als je als ouder niet aanwezig bent tijdens de thuiswedstrijden of uitwedstrijden.
  • Ouders zijn voor en na de wedstrijd niet toegelaten in de kleedkamers. Uitgezonderd voor de U7 tot en met U10.
  • Iedereen wint graag doch niet het resultaat maar wel de spelkwaliteit, de spelvreugde, de wedstrijdmentaliteit, “de wil om te winnen” moeten primeren.
  • Moedig als supporter op een positieve manier je team aan!!! Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden! Breek niemand af. Kortom blijf sportief en gezond enthousiast voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar teammaatjes, de trainer en coaches, de tegenstrever en de scheidsrechter
  • Supporter tijdens de wedstrijd van achter de omheining. Hou wat afstand t.o.v. je kind(eren) en sta niet vlak naast het veld of vlak achter of naast de goal.
  • Wees geen trainer. Trainingen, eventuele sancties, teamopstelling, richtlijnen tijdens de wedstrijden, wissels en vervangingen behoren tot het takenpakket van de trainer of coaches.
  • Als u niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, of vragen heeft, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de coaches/trainer.

  Hockeyclub Maasmechelen is een vereniging en heeft tot doel mensen te verenigen.
  Hulp is steeds welkom!!! Help een handje bij het plaatsen en wegnemen van de doeltjes en ander hockeymateriaal. Probeer je in te schakelen in de werking van de club en neem deel aan de clubactiviteiten. Het is niet de bedoeling dat enkelen alles moeten doen voor de anderen. Als ieder zijn steentje bijdraagt, dan zal uw kind hier enkel goed bij varen, nu en in de toekomst.

 • Afspraken kinderen/spelers

  Hockey spelen kun je niet alleen, het is een ploegsport.

   Om alles in goede banen te leiden zijn er een aantal afspraken met spelers opgesteld. 

  • Zorg dat je op tijd bent zowel voor de trainingen als voor de wedstrijd. Respecteer het afgesproken uur.
  • Bij trainingen komen we samen per team aan de zijkanten van het veld en storen wij de andere trainende teams niet. 
  • Om de hockey trainingen en wedstrijden veilig te laten verlopen letten we op volgende punten:
  • Zet je altijd in zowel op training als tijdens de wedstrijden.
  • Hockey is een ploegsport. Gedraag je als een echte teamspeler!!
  • Draag de juiste bescherming (scheenbeschermers, handschoen en bitje) en kleding (kunstgrasschoenen).
  • Draag geen juwelen en lang haar in een staartje.
  • Warm jezelf eerst altijd op.
  • Houd je stick laag, zwaai niet en haak niet in elkaar.
  • Sla geen ballen op stilstaande groepen af.
  • Bij een oefening op doel laten we de ballen die in het doel gaan liggen, en die naast gaan halen we op en vlug.
  • Kleding en tassen in kleedkamer, dug-out of naast het veld.
  • Draag zorg voor en heb respect voor het materiaal en de infrastructuur van de club.
  • We gaan niet op de pionnen/hoedjes staan
  • We verzamelen de ballen en trainingsmateriaal na elke oefening en voor het partijtje begint tellen we de ballen.
  • Geen kauwgum en lolly’s op het veld.
  • Na de wedstrijd en trainingen ruimen we de doelen op (de laatste team)
  • Indien je niet kan komen trainen of spelen, verwittig dan steeds tijdig je trainer of coach.
  • Draag bij wedstrijden je wedstrijdkleding, kunstgrasschoenen, scheenbeschermers en bitje.
  • Zorg voor aangepaste kledij tijdens de trainingen. Kleed je in functie van de temperatuur en weersomstandigheden
  • Heb respect voor de trainer, coach, scheidsrechters, medespelers en tegenstanders.
  • Luister naar wat je trainer of coach je te zeggen heeft.
  • We gaan op een nette manier om met de scheidrechters en laten discussies over aan de kapitein of coach.
  • We lachen elkaar niet uit, alleen maar toe, we zijn teamgenoten.
  • Bespreek eventuele problemen met je trainer of coach.
  • Fairplay dragen we hoog in het vaandel. Je bent een ambassadeur van de club.